Category Archives: Shri Sharabha Sadhana

Sharbha Saluv Beej Mantra With Baglamukhi Sahasranamavali

For Mantra diksha and any sadhana guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

PDF DOWNLOAD- Sharba Saluv Beej Mantra With Baglamukghi Sahasranamavali

PDF DOWNLOAD- Sharba Saluv Beej Mantra With Baglamukghi Sahasranamavali

 

 

Advertisements

Sharaba Saluv Beej Mantra With Shiva Sahasranamavali(शरभ सालुव बीजमंत्र युक्त शिव सहस्रनामावली )

For Mantra diksha and any Sadhana guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

PDF DOWNLOAD- Sharaba saluv beej mantra with Shiva sahasranamavali

PDF DOWNLOAD- Sharaba saluv beej mantra with Shiva sahasranamavali

 

 

Sharabha Saluv Mantratmakam Kavacham

For Mantra diksha and any sadhana guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 and mail to mahakalshakti@gmail.com

PDF DOWNLOAD- Sharabha Saluv mantratamak Kavacham

 

 

Pakshiraj Stotram (NIGRAH DARUN SAPTKAM)

For Mantra diksha and any sadhana guidance by shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 and mail to mahakalshakti@gmail.com

PDF DOWNLOAD- Nigrah Darun Saptkam Stotram

 

Pakshiraj Shabar Kavach and Shabar Mantra Sadhana

For Mantra diksha and any sadhana guidance by shri Raj Verma ji call on +91-9897507933, +91-7500292413 and mail to
mahakalshakti@gmail.com

PDF DOWNLOAD- Sharbha saluv shabar kavach