Shri Kamakhya Kavacham

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Pdf Download- Shri Kamakhya Kavacham

Advertisements

Shri Kaamkala Kali Kavacham

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

PDF DOWNLOAD – Shri Kaamkal Kali Kavacham

Shri Kamkalakali Sahasranama


Pdf Download- Shri Kamkalakali Sahasranama

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Shri Kam Kala Kali Sahsrakshar Mantra

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Pdf Download- Kam Kala Kali Sahsrakshar Mantra

Kam Kala Kali Maha Mantra

Download pdf- kam kala kali mantra 

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Shri Annapurna 108 Names

Download- Annapurna 108 Names pdf

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Shri Annapurna Sahasranam

Download- Annapurna Sahasranam Pdf

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Shri Krishna Sahasranam

Download – Shri krishan sahasranam pdf

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Vakratund Ganpati Mantra Sadhana

Download pdf- Vakratund Ganpati Mantra

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com

Sri Batuk Bhairav kavacha

Download pdf- Batuk Bhairav Kavacha

For Mantra Diksha and Sadhana Guidance by Shri Raj Verma ji call on +91-9897507933,+91-7500292413 or email to mahakalshakti@gmail.com